Skladaminokwasowybialkabiomasyjeczmieniaozimego (hordeumvulgarel

Author(s): Barczak B, Nowak K

Abstract

Badania przeprowadzono w latach 1998-2000 w Stacji Badawczej w Wierzchucinku, należącej do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym badano wpływ zróżnicowanych dawek azotu (0, 60, 120, 180 kg N∙ha⁻¹) na zawartość azotu ogólnego oraz skład aminokwasowy białka jęczmienia ozimego w kolejnych fazach rozwojowych. W wyniku zastosowanego nawożenia azotem nastąpiło istotne obniżenie zawartości azotu ogólnego w zielonej masie jęczmienia ozimego w każdej z badanych faz jego rozwoju. Podczas wegetacji jęczmienia ozimego, a także pod wpływem nawożenia azotem, wykazano w jego biomasie istotne obniżenie zawartości większości aminokwasów egzogennych, co wskazuje na pogorszenie wartości biologicznej białka, postępujące wraz z rozwojem rośliny.

Similar Articles

Methodology

Author(s): BS EN ISO 13299:2010 Sensory analysis

Sensory analysis

Author(s): BSEN ISO

Special formulas in infant nutrition: a review

Author(s): Maldonado J, Gil A, Narbona E, Molina JA