Related Subjects
 

Seasonal variation of epiphytic algae in a marsh area (southern Iraq)

Author(s): Kassim TA, Saadi HAA

Abstract

EN

Potamogeton lucens L., and Ceratophyllum demersum L. were collected monthly in two ecosystems in Al-Hammar marsh with clear and turbid water. The dominant species of epiphytic algae at both stations and plants were Achnanthes minutissima Kütz., Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) Cl., and Fragilaria spp. The cell number showed seasonal variation both on plants and at stations, but in general there were no distinct differences in algal species and population density between the two macrophytes in each area. Marsh with turbid water offered better conditions for algal growth thanks to nutrient enrichment.

PL

Na bagnach z przejrzystą i mętną wodą zbierano w odstępach miesięcznych Potamogeton lucens L. i Ceratophyllum demersum L. Dominującymi gatunkami glonów epifitycznych na obu stanowiskach i obu gatunkach makrofitów były Achnanthes minutissima Kütz., Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) Cl. i Fragilaria spp. Liczba komórek glonów wykazywała sezonowe wahania na obu makrofitach i obu stanowiskach, ale generalnie pomiędzy makrofitami na danym stanowisku nie stwierdzono znaczących różnic w składzie i w zagęszczeniach zespołów glonów. Na bagnach z mętną wodą panowały lepsze warunki dla wzrostu glonów dzięki bogactwu nutrientów.

Similar Articles

Competition of microalgae under fluctuating light

Author(s): Litchman A, Klausmeier CA

Identifying marine microalgae

Author(s): Tomas CR